Markkinapaikan säännöt

Ainoastaan konkreettiset tarjoukset

Syötä tietokantaan vain konkreettisia tarjouksia. Valitettavasti mainoksia, jotka koostuvat vain iskulauseista, kuten "kaikki xy-ajoneuvotyypit", ei voida aktivoida. Ilmoituksessa on tarjottava joko yhtä tiettyä ajoneuvoa tai useamman ajoneuvon kiinteää pakettia. Ajoneuvopaketti edellyttää selkeää kuvausta siihen liittyvistä ajoneuvoista ilmoitustekstissä. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että yksittäisten ajoneuvojen mainokset herättävät huomattavasti enemmän huomiota kuin ajoneuvopaketit.

Mainokset, joissa on aina mielekäs tekninen kuvaus.

Anna mainoksillesi osoitteessa TruckScout24 mielekäs kuvaus. Mainokset ilman teknisiä tietoja eivät ole meille mahdollisia.

Nimettömät tai laatikkonumeromainokset eivät ole mahdollisia.

Ilmoita koko nimesi ja osoitteesi myyjäprofiilissasi. Anonyymit mainokset eivät valitettavasti ole meillä mahdollisia. Yksityiset kertamyyjät voivat halutessaan piilottaa kadun ja talon numeron.

Ilmoitustekstissä ei saa olla puhelin- tai faksinumeroita tai sähköpostiosoitteita.

Mainokset eivät saa sisältää puhelinnumeroita, faksinumeroita, matkapuhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita. Yhteystietosi luodaan automaattisesti asiakastililtäsi, ja ne näkyvät myös valmiissa mainoksessa. Sen vuoksi yhteystietojasi ei tarvitse ilmoittaa mainoksen tekstissä.

Ei internet-osoitteita mainoksissa

Mainosten kuvaukset ja kuvat eivät saa sisältää Internet-osoitteita.

Ei viittauksia muihin mainoksiin

Mainokset eivät saa sisältää viittauksia palveluntarjoajan muihin mainoksiin. Viittaukset palveluntarjoajan verkkokauppoihin tai muihin kauppa- tai huutokauppa-alustoihin eivät myöskään ole sallittuja.

Luokiteltuina ilmoituksina mainostetut ajoneuvot eivät saa olla osa huutokauppaa.

Poista myydyt kohteet

Poistakaa tai keskeyttäkää myydyt kohteet välittömästi. Pyrimme aina pitämään tietokantamme ajan tasalla. Näin ollen AGB:n mukaan kimppakyydit ovat erittäin epätoivottuja tai kiellettyjä.

Ei uutta latausta mainoksen poistamisen jälkeen

Aiemmin poistettujen mainosten välitön lataaminen ei ole sallittua kilpailun vääristymisen vuoksi.

Ei logoja ajoneuvon kuvina tai ajoneuvon kuvassa.

Älä käytä yrityksen logoja ajoneuvon kuvina. Yritysten logojen sijoittaminen ajoneuvojen kuviin on myös kielletty.

Vain kuvat, joiden käyttöön sinulla on lupa

Vastaavasti valmistajan valokuvia, joiden tekijänoikeudet ovat valmistajalla itsellään, tai kilpailijoiden valokuvia saa ladata vain asianomaisen tekijänoikeuden haltijan kirjallisella luvalla.

Ei sijoituskuvia

Mainoskuvat, jotka sisältävät vain "kuva seurattavaksi" tai vastaavaa, eivät ole mahdollisia.

Älä kopioi kilpailijoiden tekstejä

Laadi itse myytävien esineiden tekniset kuvaukset. Tekstien ja tekstin osien kopioiminen muiden myyjien mainoksista on kiellettyä ja aiheuttaa yleensä vain ongelmia, joita et halua.

Mainoksissa ei ole avainsanaluetteloita/hakusanaluetteloita.

Ilmoita ainoastaan asiaankuuluvat tekniset kuvaukset kyseisistä ajoneuvoista. Avainsanojen tai hakusanaluetteloiden käyttö ei ole mahdollista. Myöskään muiden ajoneuvojen, tuotteiden, kulutustavaroiden tai yleisen mainonnan mainostaminen ei ole mahdollista.

Mainoksen otsikossa ei saa olla yritysten nimiä eikä sanojen toistoa.

Oman yrityksen nimen mainitseminen sekä sanojen toistaminen mainoksen otsikossa on kielletty. Valmistajat eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Valitse oikea ajoneuvoluokka

Huolehdi myös oman etusi vuoksi siitä, että ilmoituksesi sijoitetaan oikeisiin luokkiin.

Ei 1 €:n mainoksia

Älkää sisällyttäkö mainoksiin 1 euron hintoja. Mainoksia, joissa ostohinnaksi ilmoitetaan 1 € (myös FP tai VB), ei aktivoida. Jos et halua ilmoittaa hintaa, jätä hintakenttä tyhjäksi. Tämän jälkeen mainoksellesi näytetään automaattisesti huomautus "Hintatiedot".

Ei myynninedistämistarkoituksessa käytettäviä mainosnimikkeitä

Kirjoita merkitykselliset tiedot konetunnukseen/ajoneuvotyyppiin sekä valmistajaan ja malliin, äläkä käytä mainosmuotoisia sanamuotoja. Tämä on ainoa tapa, jolla mahdolliset ostajat voivat löytää ilmoituksesi hakutoiminnon kautta.

Tavoitettavissa olevat puhelinnumerot yhteystiedoissa

Kun annat yhteystietosi, muista ilmoittaa puhelinnumero, johon voit ottaa yhteyttä.

Ei useita mainoksia

Älä lähetä samaa kohdetta useammin kuin kerran.